Mossakowski, S. ., i W. Boberski. „Jerzy Kowalczyk (1930-2018)”. Biuletyn Historii Sztuki, t. 84, nr 2, czerwiec 2022, s. 411-28, doi:10.36744/bhs.1445.