Mężyński, A. „Na Marginesie Pracy Tadeusza Zadrożnego”. Biuletyn Historii Sztuki, t. 84, nr 2, wrzesień 2022, s. 395-00, doi:10.36744/bhs.1443.