Wierzbicka, A. „Elie Nadelman. Kilka Uwag I Dopowiedzeń”. Biuletyn Historii Sztuki, t. 85, nr 1, maj 2023, s. 145-84, doi:10.36744/bhs.1394.