Mossakowski, S. „Żmudna Droga Do Prawdy. Uwagi Na Marginesie studiów Marcina Fabiańskiego Nad Renesansowym Zamkiem Na Wawelu”. Biuletyn Historii Sztuki, t. 81, nr 1, marzec 2019, s. 117-32, doi:10.36744/bhs.105.