[1]
P. Pajor, „Północna wieża kościoła Mariackiego w Krakowie w perspektywie ulicy Floriańskiej. Przyczynek do badań nad planowaniem osi widokowych w średniowieczu”, bhs, t. 83, nr 2, s. 253–283, cze. 2021.