Jurkowlaniec, G. i Herman, M. . (2021) „Szesnastowieczny królewiecki druk w Herzog August Bibliothek w Wolfenbüttel: ilustracje, oprawa i właściciele”, Biuletyn Historii Sztuki, 83(2), s. 285–321. doi: 10.36744/bhs.997.