Pajor, P. (2021) „Północna wieża kościoła Mariackiego w Krakowie w perspektywie ulicy Floriańskiej. Przyczynek do badań nad planowaniem osi widokowych w średniowieczu”, Biuletyn Historii Sztuki, 83(2), s. 253–283. doi: 10.36744/bhs.996.