Jurkowlaniec, T. (2021) „Portal główny kościoła św. Jakuba w Sandomierzu. Zawiązek interpretacji treści dzieła”, Biuletyn Historii Sztuki, 83(2), s. 213–251. doi: 10.36744/bhs.995.