Kolendo-Korczak, K., Michalczyk, Z. i Zgliński, M. (2020) „Odpowiedź na uwagi pani dr Krystyny Staweckiej”, Biuletyn Historii Sztuki, 81(2), s. 338. doi: 10.36744/bhs.321.