Jarzewicz, J. (2023) „Szczęsny Skibiński (1942–2023)”, Biuletyn Historii Sztuki, 85(4), s. 151–164. doi: 10.36744/bhs.1827.