Mossakowski, S. (2024) „Lwowski kościół Karmelitanek Bosych (1642–1690) a projekty Giovanniego Battisty Gisleniego”, Biuletyn Historii Sztuki, 86(1), s. 31–52. doi: 10.36744/bhs.1794.