Jarzewicz, J. (2023) „O orientalnych motywach w architekturze zamku malborskiego, czyli powrót do dawnej hipotezy”, Biuletyn Historii Sztuki, 85(2), s. 35–50. doi: 10.36744/bhs.1643.