Śnieżyńska-Stolot, E. (2023) „Na marginesie artykułu Marka Walczaka «Myśliwy i pan natury. Jeszcze raz o przedstawieniach zwierząt na nagrobku króla Władysława II Jagiełły» ”, Biuletyn Historii Sztuki, 85(2), s. 155–162. doi: 10.36744/bhs.1559.