Mossakowski, S. (2023) „Między rzymskim uniwersalizmem a «niebem i zwyczajem polskim». Próba rozpoznania kilku projektów budowli świeckich autorstwa Giovanniego Battisty Gisleniego”, Biuletyn Historii Sztuki, 85(1), s. 5–46. doi: 10.36744/bhs.1458.