Mossakowski, S. . i Boberski, W. (2022) „Jerzy Kowalczyk (1930-2018)”, Biuletyn Historii Sztuki, 84(2), s. 411–428. doi: 10.36744/bhs.1445.