Mężyński, A. (2022) „Na marginesie pracy Tadeusza Zadrożnego”, Biuletyn Historii Sztuki, 84(2), s. 395–400. doi: 10.36744/bhs.1443.