Janowski, P. J. . (2022) „Inwentarz marmurów z krakowskiego warsztatu Sebastiana Sali z 1653 r. Kilka uwag na temat biografii rzeźbiarza i jego ostatnich zamówień”, Biuletyn Historii Sztuki, 84(2), s. 311–337. doi: 10.36744/bhs.1440.