Adamski, J. (2023) „Gotycka architektura kościoła farnego (Bożogrobców) pw. Świętego Ducha w Przeworsku”, Biuletyn Historii Sztuki, 85(2), s. 5–34. doi: 10.36744/bhs.1395.