Wierzbicka, A. (2023) „Elie Nadelman. Kilka uwag i dopowiedzeń”, Biuletyn Historii Sztuki, 85(1), s. 145–184. doi: 10.36744/bhs.1394.