Stankiewicz, A. (2022) „Jak Feniks z popiołów. Architektura kościoła franciszkanów w Zamościu”, Biuletyn Historii Sztuki, 84(4), s. 817–878. doi: 10.36744/bhs.1136.