Mossakowski, S. (2019) „Żmudna droga do prawdy. Uwagi na marginesie studiów Marcina Fabiańskiego nad renesansowym zamkiem na Wawelu ”, Biuletyn Historii Sztuki, 81(1), s. 117–132. doi: 10.36744/bhs.105.