Mossakowski, S. (2021) „ Warszawa 2019 (Katalog Zbiorów - Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie)”., Biuletyn Historii Sztuki, 83(2), s. 427–430. doi: 10.36744/bhs.1001.