Bernatowicz, A. (2021) „Malarski wystrój pałacu w Radzyniu Podlaskim i rola Jana Bogumiła Plerscha”, Biuletyn Historii Sztuki, 83(2), s. 377–424. doi: 10.36744/bhs.1000.