Petrucci, Francesco. 2021. „Tadeusz Kuntze, Zwany “Taddeo Polacco”, między Rzymem, Colli Albani I Lazio”. Biuletyn Historii Sztuki 83 (2):351-75. https://doi.org/10.36744/bhs.999.