Jurkowlaniec, Grażyna, i Magdalena Herman. 2021. „Szesnastowieczny królewiecki Druk W Herzog August Bibliothek W Wolfenbüttel: Ilustracje, Oprawa I właściciele”. Biuletyn Historii Sztuki 83 (2):285-321. https://doi.org/10.36744/bhs.997.