Pajor, Piotr. 2021. „Północna wieża kościoła Mariackiego W Krakowie W Perspektywie Ulicy Floriańskiej. Przyczynek Do Badań Nad Planowaniem Osi Widokowych W średniowieczu”. Biuletyn Historii Sztuki 83 (2):253-83. https://doi.org/10.36744/bhs.996.