Jurkowlaniec, Tadeusz. 2021. „Portal główny kościoła św. Jakuba W Sandomierzu. Zawiązek Interpretacji treści dzieła”. Biuletyn Historii Sztuki 83 (2):213-51. https://doi.org/10.36744/bhs.995.