Kolendo-Korczak, Katarzyna, Zbigniew Michalczyk, i Marcin Zgliński. 2020. „Odpowiedź Na Uwagi Pani Dr Krystyny Staweckiej”. Biuletyn Historii Sztuki 81 (2), 338. https://doi.org/10.36744/bhs.321.