Jarzewicz, Jarosław. 2023. „Szczęsny Skibiński (1942–2023)”. Biuletyn Historii Sztuki 85 (4):151-64. https://doi.org/10.36744/bhs.1827.