Mossakowski, Stanisław. 2023. „Projekt Fasady kościoła Jezuitów W Płocku Autorstwa Giovanniego Battisty Gisleniego”. Biuletyn Historii Sztuki 85 (4):135–140. https://doi.org/10.36744/bhs.1810.