Mossakowski, Stanisław. 2024. „Lwowski kościół Karmelitanek Bosych (1642–1690) a Projekty Giovanniego Battisty Gisleniego”. Biuletyn Historii Sztuki 86 (1):31-52. https://doi.org/10.36744/bhs.1794.