Czapelski, Marek. 2023. „«Najlepszy Jest Wyjazd Niczym nieskrępowany». Jana Minorskiego I Edmunda Goldzamta Relacje Z podróży Za żelazną Kurtynę W Roku 1956”. Biuletyn Historii Sztuki 85 (2):119-41. https://doi.org/10.36744/bhs.1491.