Mossakowski, Stanisław, i Wojciech Boberski. 2022. „Jerzy Kowalczyk (1930-2018)”. Biuletyn Historii Sztuki 84 (2):411-28. https://doi.org/10.36744/bhs.1445.