Mężyński, Andrzej. 2022. „Na Marginesie Pracy Tadeusza Zadrożnego”. Biuletyn Historii Sztuki 84 (2):395-400. https://doi.org/10.36744/bhs.1443.