Janowski, Piotr Józef. 2022. „Inwentarz marmurów Z Krakowskiego Warsztatu Sebastiana Sali Z 1653 R. Kilka Uwag Na Temat Biografii Rzeźbiarza I Jego Ostatnich zamówień”. Biuletyn Historii Sztuki 84 (2):311-37. https://doi.org/10.36744/bhs.1440.