Wierzbicka, Anna. 2023. „Elie Nadelman. Kilka Uwag I Dopowiedzeń”. Biuletyn Historii Sztuki 85 (1):145-84. https://doi.org/10.36744/bhs.1394.