Stankiewicz, Aleksander. 2022. „Jak Feniks Z popiołów. Architektura kościoła franciszkanów W Zamościu”. Biuletyn Historii Sztuki 84 (4):817-78. https://doi.org/10.36744/bhs.1136.