Mossakowski, Stanisław. 2019. „Żmudna Droga Do Prawdy. Uwagi Na Marginesie studiów Marcina Fabiańskiego Nad Renesansowym Zamkiem Na Wawelu”. Biuletyn Historii Sztuki 81 (1):117-32. https://doi.org/10.36744/bhs.105.