PAJOR, P. Północna wieża kościoła Mariackiego w Krakowie w perspektywie ulicy Floriańskiej. Przyczynek do badań nad planowaniem osi widokowych w średniowieczu. Biuletyn Historii Sztuki, [S. l.], v. 83, n. 2, p. 253–283, 2021. DOI: 10.36744/bhs.996. Disponível em: https://czasopisma.ispan.pl/index.php/bhs/article/view/996. Acesso em: 20 cze. 2024.