KOLENDO-KORCZAK, K.; MICHALCZYK, Z.; ZGLIŃSKI, M. Odpowiedź na uwagi pani dr Krystyny Staweckiej. Biuletyn Historii Sztuki, v. 81, n. 2, p. 338, 2 kwi. 2020.