Petrucci, F. (2021). Tadeusz Kuntze, zwany “Taddeo Polacco”, między Rzymem, Colli Albani i Lazio. Biuletyn Historii Sztuki, 83(2), 351–375. https://doi.org/10.36744/bhs.999