Kaufmann, T. D. (2021). Imperialny wątek w sztuce i architekturze polskich Wazów. Biuletyn Historii Sztuki, 83(2), 323–349. https://doi.org/10.36744/bhs.998