Jurkowlaniec, G., & Herman, M. . (2021). Szesnastowieczny królewiecki druk w Herzog August Bibliothek w Wolfenbüttel: ilustracje, oprawa i właściciele. Biuletyn Historii Sztuki, 83(2), 285–321. https://doi.org/10.36744/bhs.997