Pajor, P. (2021). Północna wieża kościoła Mariackiego w Krakowie w perspektywie ulicy Floriańskiej. Przyczynek do badań nad planowaniem osi widokowych w średniowieczu. Biuletyn Historii Sztuki, 83(2), 253–283. https://doi.org/10.36744/bhs.996