Kolendo-Korczak, K., Michalczyk, Z., & Zgliński, M. (2020). Odpowiedź na uwagi pani dr Krystyny Staweckiej. Biuletyn Historii Sztuki, 81(2), 338. https://doi.org/10.36744/bhs.321