Jarzewicz, J. (2023). Szczęsny Skibiński (1942–2023). Biuletyn Historii Sztuki, 85(4), 151–164. https://doi.org/10.36744/bhs.1827