Mossakowski, S. (2023). Projekt fasady kościoła Jezuitów w Płocku autorstwa Giovanniego Battisty Gisleniego. Biuletyn Historii Sztuki, 85(4), 135–140. https://doi.org/10.36744/bhs.1810