Mossakowski, S. (2024). Lwowski kościół Karmelitanek Bosych (1642–1690) a projekty Giovanniego Battisty Gisleniego. Biuletyn Historii Sztuki, 86(1), 31–52. https://doi.org/10.36744/bhs.1794