Bryl, M. (2023). Inspiracje hermeneutyczne w polskiej historii sztuki po trzydziestu latach. Biuletyn Historii Sztuki, 85(4), 5–30. https://doi.org/10.36744/bhs.1764