Mossakowski, S. ., & Boberski, W. (2022). Jerzy Kowalczyk (1930-2018). Biuletyn Historii Sztuki, 84(2), 411–428. https://doi.org/10.36744/bhs.1445